Přihláška

15.05.2013 12:23

                                                                       Kynologický klub Křenovice

                                                                             P Ř I H L Á Š K A 

 

 

Jméno psovoda :

Adresa :

Telefon + email :

Datum narození :

 

Jméno psa (+chov.stanice) :

Plemeno :                                                                                    pes / fena

Datum narození :

Složené zkoušky :

 

 

 

Členské příspěvky se platí na dobu jednoho roku (leden-prosinec). Posledním možným termínem zaplacení členských příspěvků na následující kalendářní rok a neodpracovaných brigádnických hodin z minulého roku je 31.leden toho roku, na který mají být členské příspěvky zaplaceny. V případě nezaplacení do tohoto termínu zaniká automaticky členství v klubu, v tomto případě je nutné při opětovném přihlášení do KK Křenovice znovu zaplatit vstupní poplatek, který činí 1000kč

Při platbě členského příspěvku předloží psovod očkovací průkaz psa s platným očkováním a potvrzením o odčervení psa (výjimku mají štěňata). Bez těchto dokladů nebude mít pes do prostor cvičiště přístup. Platí nejen pro nové, ale i stávající členy!!

Více zde: https://zko-krenovice.webnode.cz/informace-klubovy-rad/

Seznámil/la jsem se s klubovým řádem a souhladím s podmínkami přijetí

Datum                                                                            Podpis člena/ u nezletilých zákonného zástupce