Brigády

 

  • každý člen má povinnost odpracovat 12 brigádnických hodin za rok
  • při nesplnění počtu odpracovaných hodin je povinen zaplatit za každou neodpacovanou hodinu 100kč
  • posledním možným termínem zaplacení neodparcovaných hodin a členských příspěvků na následující kalendářní rok je 31. ledna toho roku, na který mají být členské příspěvky zaplaceny
  • v případě nezaplacení do tohoto termínu zaniká automaticky členství v klubu, v tomto případě je nutné při opětovném přihlášení do KK Křenovice znovu zaplatit vstupní poplatek, který činí 1000kč
  • brigádnická povinnost se netýká členek na mateřské, dětí do 10ti let a ZTP
  • informace o stavu brigádnicích hodin zde
  • aktuální informace kdy si je možné odpracovat nějaké brigádnické hodiny zjistíte na webových stránkách nebo u někoho z vedení klubu >>>