Informace

Zde naleznete podmínky členství, přihlášku, poplatky, řád klubu.

 

 

Členské příspěvky:
Nový člen - dospělý 1000,- + 600,-
Nový člen - do 18let 600,- + 400,-
Členské příspěvky na rok:
Dospělý 600,-
Do 18let 400,-
+ odpracovat 12 brigádnických hodin (každá neodpracovaná hodina 100,-)
Kurzy:

 Kurz poslušnosti pro nečleny - permanentka na 10 lekcí

(100,- za lekci)

 
PRVNÍ LEKCE VŽDY ZDARMA!!!!

 

Podmínkou členství je absolvování výcvikového kurzu poslušnosti a odpracování 12ti brigádnických hodin.

Členské příspěvky se platí na dobu jednoho roku (leden-prosinec). Posledním možným termínem zaplacení členských příspěvků na následující kalendářní rok a neodpracovaných brigádnických hodin z minulého roku je 31.leden toho roku, na který mají být členské příspěvky zaplaceny. V případě nezaplacení do tohoto termínu zaniká automaticky členství v klubu, v tomto případě je nutné při opětovném přihlášení do KK Křenovice znovu zaplatit vstupní poplatek, který činí 1000kč

Při platbě členského příspěvku předloží psovod očkovací průkaz psa s platným očkováním a potvrzením o odčervení psa (výjimku mají štěňata). Bez těchto dokladů nebude mít pes do prostor cvičiště přístup. Platí nejen pro nové, ale i stávající členy!!

 

Další informace

Přihláška

15.05.2013 12:23
                                                                       Kynologický klub Křenovice      ...

Klubový řád

12.07.2009 00:00
1. Podmínky členství   a) Členem se může stát - ten, kdo absolvuje výcvikový kurz poslušností, odpracuje 12 brigádnických hodin a podá písemnou přihlášku - nezletilý, který podá písemnou přihlášku podepsanou jeho zákonným zástupcem - souhlasí s klubovým řádem - zaváže se k plnění povinností -...