Závody

 


Základní kynologická organizace Křenovice

pořádá

 

2. ročník Křenovického kombinačního závodu

 

 

 

Termín konání: 28. září 2013

Místo konání: ZKO Křenovice

Prezentace: 7:00 – 7:30 hodin

Zahájení závodu: 8:00 hodin

 

Kategorie / omezení

ZZO max. ZZO, BH (60 bodů, bez spec. cviků)

ZVV1 max. ZVV1, IPO1 (100+100 bodů) ! BEZ STŘELBY !

 

 

V kategoriích ZVV1 se závodník může zúčastnit všech tří oddílů a započítají se mu dva nejlepší výsledky nebo může nastoupit jen ve dvou libovolných oddílech – je nutné uvést předem v čem chce závodník startovat v závazné přihlášce.

 

Podmínky účasti

a) schopnost zvládnout psa za všech okolností, za

případné škody odpovídá v plné výši

psovod

b) veterinární potvrzení o očkování proti vzteklině a

psince, ne starší 1 roku

c) povinnost řídit se řádem na ochranu zvířat při veřejných

vystoupeních a svodu zvířat

d) znát propozice závodu a řídit se jimi, znát NZŘ nebo IPO

e) řídit se pokyny rozhodčích a pořadatelů, nevměšovat se

do jejich výkonu

f) dostavit se včas na místo konání závodu

g) pokud chce závodník startovat s háravou fenou,

oznámí to předem pořadatelům a

nevstupuje s ní do areálu bez vyzvání

h) pes starší 10 let smí nastoupit do jakékoliv kategorie bez ohledu na

výši složených zkoušek

ch) do jednotlivých kategorií musí nastoupit minimálně 3

závodníci, jinak se kategorie ruší a závodníci budou dle dohody

převedeni do jiné kategorie

 

 

Rovnost bodů

Při rovnosti bodů rozhoduje

Pro kategorie ZVV1

  1. vyšší body ve stejné disciplíně

  2. los

pro kategorii ZZO:

a) aport

b) los

 

 

 

 

Přihlášky a startovné

Startovné činí 250,- pro kategorii ZZO a 300,- Kč pro kategorii ZVV1 při závazné přihlášce předem do 22.9.2013 na adrese: Zuzana Mašková, Jiráskova 481, Křenovice 68352, nebo tel.: 602 666 833, nebo e-mail: maskovazuzka@seznam.cz

Při přihlášce na místě 350,- Kč ZZO a 400,- Kč ZVV1.

 

Startovné za druhého psa jednoho psovoda je 200,- při závazné přihlášce předem a 300,- na místě.

 

Platba vždy při zápisu na místě.
 

Protesty

Protesty je nutno podat do 5 minut po skončení posuzování a musí být podloženy částkou 300,- Kč.

 

Ceny

První 3 závodníci v každé kategorii budou odměněni hodnotnými cenami a poháry.

Dále bude vyhodnocen nejlepší obranář a pes s nejvyšším bodovým ohodnocením poslušnosti a stopy.

V kategorii ZZO bude ohodnoceno 5 míst v případě obsazení této kategorie více než 15 účastníky.

Nikdo neodejde s prázdnou :-).

 

 

 

 

Rozhodčí : Alois Pouč

Figurant : Martin Skřenek

 

 

Na případný trénink před závodem je možné se domluvit telefonicky Zuzana Mašková 602666833, trénink obrany Martin Skřenek 731183302.

 

Přihláška:  2.r. Křen. komb. závodu - přihláška.doc (11264) posílejte na e-mail: maskovazuzka@seznam.cz